[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
XOVES, 29 DE OUTUBRO DE 2020
   Está en » depontevedra.es
Páxina Principal
Símbolos da Deputación: escudo e bandeira
Información económica e financeira
Ordenanzas
Ordenanzas 2003
Ordenanzas 2004
Ordenanzas 2005
Ordenanzas 2006
Deputación
Impostos
Taxas
Prezos públicos
Turismo Rías Baixas
Escola de Canteiros
ORAL
Patrimonio da Deputación
Historia
Organismos Autónomos
Atención ó cidadán

ORDENANZAS 2006 

Ordenanza Reguladora da Taxa por
Expedición de Documentos Administrativos

Anexo I

CONCEPTOS NOVA TARIFA

1º CERTIFICACIÓNS, COMPULSAS, BASTANTEOS E FOTOCOPIAS
A. Por cada certificación de documento(s)
A.1. Ata 5 anos anteriores, por cada certificado 3,59 €
A.2. Anteriores a 5 anos, por cada certificado 7,23 €
B. Por cada certificación de montes
B.1. Por cada partido xudicial 15,61 €
B.2. Por cada municipio 12,48 €
B.3. Por cada parroquia 10,77 €
B.4. Por cada comunidade ou propietario 7,23 €
C. Bastanteos
C.1. Bastanteos para asuntos externos a instancia de parte 14,41 €
D. Compulsas
D.1. Compulsas para asuntos externos a instancia de parte 1,46 €
E. Fotocopias
E.1. Por cada fotocopia 0,38 €


2º DATOS DA ENQUISA DE INFRAESTRUCTURA
Excepto as entidades locais da provincia de Pontevedra
A. Por cada certificación e municipio 7,23 €
B. Pola fotocopia de cada folla de cuadro compulsada
B.1. Concellos de menos de 5.000 habitantes 7,23 €
B.2. Concellos entre 5.001 e 10.000 habitantes 8,64 €
B.3. Concellos entre 10.001 e 20.000 habitantes 9,36 €
B.4. Concellos entre 20.001 e 50.000 habitantes 10,82 €
B.5. Concellos entre 50.001 e 100.000 habitantes 12,28 €
B.6. Concellos de máis de 100.001 habitantes 14,36 €

Estes servicios prestaranse cunha solicitude previa por escrito
C. Para estudo e investigación
C.1. Cada certificación 7,23 €
C.2. Cada fotocopia 0,58 €Sobre estas tarifas aplicarase, no seu caso, o IVE correspondente.

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 04/01/2006 12:15
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/