[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
LUNS, 26 DE FEBREIRO DE 2024
   Está en » depontevedra.es » ..... » Patrimonio Documental » Guía do Patrimonio Documental da Provincia de Pontevedra
Páxina Principal
Patrimonio Documental
Guía do Patrimonio
Documental da Provincia
de Pontevedra
Arquivo Deputación Provincial
Arquivo Histórico Provincial
Arquivos municipais
Arquivos das Entidades Locais Menores
Arquivo da Mancomunidade do Salnés
Arquivos dos Xulgados de Paz
Arquivos Capitular e Histórico Diocesano de Tui
Arquivo da Autoridade Portuaria
de Marín e Ría de Pontevedra
Coleccións documentais do Museo de Pontevedra
Fondo Cárcere Partido Xudicial de Tui
Coleccións documentais da Fundación Penzol
Arquivo do Instituto de Pontevedra
Sánchez Cantón
Arquivos das Irmandades e Cámaras Agrarias

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
GUÍA DO PATRIMONIO DOCUMENTAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Fondo Delegación Provincial do Ministerio de Industria[Prema (click) para ampliar a imaxe]
Expediente de autorización de instalación dunha industria de fabricación
de tintas de escribir e debuxo na rúa Andrés Mellado de Pontevedra, 1956
1. Área de identificación
1.1. Código de referencia ES.AHPPO.36038
1.2. Título Delegación Provincial do Ministerio de Industria
1.3. Datas S. XX
1.4. Nivel de descrición Fondo
1.5. Volume e soporte 61 metros lineais de documentación en soporte papel


2. Área de contexto
2.1. Nome do produtor Delegación Provincial de Industria
2.2. Historia institucional/
Recesión biográfica

As competencias e funcións do Estado en materia de industria foron, desde mediados do século XIX, desenvolvidas por un ministerio que, segundo o momento histórico, compartiu a súa titularidade coas de traballo, comercio, agricultura ou minas, entre outras.

O seu precedente provincial remóntase, non obstante, ó ano 1924, cando, mediante a Real orde do 25 de xaneiro, se crean os servizos provinciais de inspección industrial que actuarían, ademais, como negociados de industria dos gobernos civís. Máis tarde, no Regulamento orgánico do corpo de enxeñeiros industriais ó servizo do Ministerio de Economía Nacional, do 17 de novembro de 1931, establécense, por primeira vez, unhas xefaturas de industria clasificadas en tres categorías, cambiando a súa denominación pola de delegacións provinciais de industria mediante o Decreto do 9 de maio de 1936.

En 1951, polo Decreto-lei do 19 de xullo, despois da separación das competencias de industria e comercio, ata o momento unidas, créase o Ministerio de Industria cuxa estrutura permanecerá sen cambios ata que o Decreto 2764/1967 do 27 de novembro, sobre reorganización da Administración civil do Estado para reducir o gasto público, establece a integración, en cada provincia, das delegacións de industria e os distritos mineiros nun só organismo.

Tales delegacións foron organizadas, con carácter provisional, mediante a Orde do 1 de febreiro de 1968, contemplando a existencia de dúas seccións: industria e minas, que adquiriron o seu carácter definitivo co Decreto 1713/1972, do 30 de xuño, de reorganización do Ministerio de Industria.

As modificacións que, ó respecto, se fixeron con posterioridade non afectaron no substancial á Administración periférica ata que o proceso autonómico obrigou a un cambio neste sentido. Así, o Real decreto 3317/1981, do 29 de decembro, establece que no territorio de cada Comunidade Autónoma existirá unha Dirección Territorial do Ministerio, agora, de Industria e Enerxía, e direccións provinciais nas provincias que non sexan sede da territorial.

2.3. Historia arquivística Desde que, en 1979, a Dirección do Arquivo Histórico dera a voz de alarma do pésimo estado de conservación no que se atopaba a documentación depositada no edificio (en ruínas) no que, no pasado, estivera instalada a oficina de Contrastación de Pesas e Medidas dependente da Delegación Provincial de Industria de Pontevedra, ata o seu ingreso naquel, tiveron que pasar dez anos nos que as instalacións do mosteiro de Poio serviron de depósito provisional. Así, en maio de 1989, cando as condicións de espazo e conservación foron boas para a súa recollida, o Arquivo fíxose cargo da súa custodia.
2.4. Forma de ingreso Transferencia


3. Área de contido e estrutura
3.1. Alcance e contido Destacan, entre outras, as series de expedientes de autorización de instalacións industriais, certificacións do enxeñeiro xefe e contas.
3.2. Valoración, selección e eliminación
3.3. Novos ingresos
3.4. Organización En proceso de organización e descrición


4. Área de condicións de acceso e utilización
4.1. Condicións de acceso Acceso libre agás as restricións contempladas no art. 57.1 c) da lei 16/1985, de 25 de xuño, do patrimonio histórico español.
4.2. Condición de reprodución Limítase a reprodución dos documentos que se atopen en mal estado de conservación ou non poidan ser obxecto de consulta segundo a normativa de acceso.
4.3. Lingua / escritura(s) dos documentos Castelán, manuscrito e mecanografado
4.4. Características físicas
e requisitos técnicos
4.5. Instrumentos de descrición


5. Área de documentación asociada
5.1. Existencia e localización dos documentos orixinais
5.2. Existencia e localización de copias
5.3. Unidades de descrición relacionadas
5.4. Nota de publicacións


6. Área de notas
6.1. Notas


7. Área de control da descrición
7.1. Nota do arquiveiro Descrición realizada polo equipo técnico do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra baixo a dirección de Mª. Dolores Barahona Riber.
7.2. Regras ou normas ISAD(G), 2ª ed.
7.3. Data da descripción Outubro 2004-febreiro 2005

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 03/06/2005 14:25
Copyright © 2002-2024, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/