[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
VENRES, 8 DE DECEMBRO DE 2023
   Está en » depontevedra.es » ..... » Patrimonio Documental » Guía do Patrimonio Documental da Provincia de Pontevedra » Arquivos municipais
Páxina Principal
Patrimonio Documental
Guía do Patrimonio
Documental da Provincia
de Pontevedra
Arquivo Deputación Provincial
Arquivo Histórico Provincial
Arquivos municipais
Arquivos das Entidades Locais Menores
Arquivo da Mancomunidade do Salnés
Arquivos dos Xulgados de Paz
Arquivos Capitular e Histórico Diocesano de Tui
Arquivo da Autoridade Portuaria
de Marín e Ría de Pontevedra
Coleccións documentais do Museo de Pontevedra
Fondo Cárcere Partido Xudicial de Tui
Coleccións documentais da Fundación Penzol
Arquivo do Instituto de Pontevedra
Sánchez Cantón
Arquivos das Irmandades e Cámaras Agrarias

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
GUÍA DO PATRIMONIO DOCUMENTAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

ARQUIVOS MUNICIPAIS

O Servicio Técnico do Patrimonio Documental desenvolve actuacións de información e asistencia técnica permanente ós concellos da provincia en materia de patrimonio documental coa triple finalidade de asegurar e favorece-la conservación desta notable parte do noso patrimonio cultural; estimular e permitir o axeitado aproveitamento do mesmo tanto por parte das entidades locais no seu funcionamento cotián, como por parte dos cidadáns e investigadores en particular cando fora do seu interese; difundir a información sobre este patrimonio.

Na procura destes obxectivos véñense desenvolvendo de forma estable dende o ano 1981 un conxunto de actuacións que permiten dispor hoxe en día duns fondos documentais organizados e conservados de forma axeitada, con suficientes instrumentos de descrición para o seu uso, en moitos casos xa en soporte informático e na práctica totalidade dos casos en soporte tradicional.

Nos últimos anos os principais procesos desenvoltos polo Servicio Técnico do Patrimonio Documental xiran basicamente en torno ás seguintes pautas:

*mellora dos locais e instalacións de arquivos, mediante asesoramento, informe de necesidades, control de traslados...

*asistencia permanente e reincorporacións documentais na procura dunha actuación normalizada e continua sobre o patrimonio que se segue a producir por parte das entidades locais, fomentando a dotación de persoal propio para os arquivos. Así mesmo nos últimos anos desenvólvese unha necesaria e importante labor de formación do persoal municipal no mundo da arquivística, dun xeito especialmente.

*adecuacións dos procesos técnicos á proposta elaborada a nivel nacional para a organización dos arquivos municipais, nunha teima de normalización e racionalización destes traballos e dos seus resultados, adaptando un novo cadro de clasificación - ata entón específico para a provincia de Pontevedra - e profundizando na descrición e instalación a nivel de expediente.

*informatización dos instrumentos de descrición elaborados en cada arquivo municipal sen prexuízo da súa instalación paralela en soporte tradicional ( impreso ou en ficha).

*difusión do patrimonio documental mediante a publicación da colección “Patrimonio Documental da Provincia de Pontevedra”, a difusión da información na páxina web da Deputación ou esta Guía do Patrimonio documental.


Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 24/10/2005 14:16
Copyright © 2002-2023, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/