[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
LUNS, 29 DE NOVEMBRO DE 2021
   Está en » depontevedra.es » ..... » Patrimonio Documental » Guía do Patrimonio Documental da Provincia de Pontevedra
Páxina Principal
Patrimonio Documental
Guía do Patrimonio
Documental da Provincia
de Pontevedra
Arquivo Deputación Provincial
Arquivo Histórico Provincial
Arquivos municipais
Arquivos das Entidades Locais Menores
Arquivo da Mancomunidade do Salnés
Arquivos dos Xulgados de Paz
Arquivos Capitular e Histórico Diocesano de Tui
Arquivo da Autoridade Portuaria
de Marín e Ría de Pontevedra
Coleccións documentais do Museo de Pontevedra
Fondo Cárcere Partido Xudicial de Tui
Coleccións documentais da Fundación Penzol
Arquivo do Instituto de Pontevedra
Sánchez Cantón
Arquivos das Irmandades e Cámaras Agrarias

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
GUÍA DO PATRIMONIO DOCUMENTAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Arquivo do xulgado de paz da Cañiza


[Prema (click) para ampliar a imaxe]
Arquivo do xulgado de paz da Cañiza

Descrición FONDO. Norma ISAD (G)1. Área de identificación
1.1. Código de referencia ES.AXP.36009
1.2. Título Arquivo xulgado de paz da Cañiza
1.3. Datas 1870-2001
1.4. Nivel de descrición FONDO
1.5. Volume e soporte 173 libros do rexistro civil e 295 unidades de instalación en soporte papel na súa totalidade


2. Área de contexto
2.1. Nome do produtor Xulgado de paz da Cañiza
2.2. Historia institucional/
Recesión biográfica

Créase o partido xudicial da Cañiza no ano 1870, con independencia dos órganos políticos locais que viñan desempeñando estas funcións. Foi suprimido no ano 1965 pasando a ser xulgado de paz dependente do partido xudicial de Ponteareas.

Ten un funcionamento continuado ata a actualidade con categoría de partido xudicial, xulgado municipal ou xulgado de paz, quedando con categoría de xulgado comarcal dende o ano 1945 ata o 1953, comprendendo o xulgado de paz de Covelo.

2.3. Historia arquivística

O arquivo do xulgado sitúase nun local propio ocupando unha superficie de 150 m2 e nun local de 30 m2.

Nela dispón dunha estantería para o depósito dos fondos documentais, cun total de 50 metros lineais.

O proceso de organización dos fondos desenvolveuse no ano 2002, baixo a dirección do Servizo Técnico do Patrimonio Documental, por Álvaro Rodríguez Cid, Eva González Rodríguez e María Herminia Martínez Pereira.

2.4. Forma de ingreso Por transferencia directa ó arquivo no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo.


3. Área de contido e estrutura
3.1. Alcance e contido

A documentación conservada, a pesares de non ser moi abundante, recolle as actuacións do xulgado en materia civil, dende 1874, criminal dende 1923 e gobernativa dende 1868, ou de eleccións dende 1955.

Está completa a serie dos libros do rexistro civil, tanto de nacementos como de matrimonios e defuncións

3.2. Valoración, selección e eliminación A pesares da existencia de manuais e estudios de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa depor si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban ós documentos e expedientes.
3.3. Novos ingresos Transferencias incorporadas polo Servicio Técnico do Patrimonio Documental.
3.4. Organización
CADRO DE CLASIFICACIÓN

1. REXISTRO CIVIL

   
1.1. CORRESPONDENCIA 1935-1998 13
1.2. NACEMENTOS 1871-2001 98
1.3. MATRIMONIOS 1870-2000 54
1.4. DEFUNCIÓNS 1871-2000 72
1.5. EXPEDIENTES DE ADOPCIÓN E RECOÑECEMENTO DE FILLOS 1943-1997 2
1.6. CONSELLO DE FAMILIA 1944-1983 1
1.7. NACIONALIDADE 1962-1998 4

2. XULGADO

2.1. ADMINISTRACIÓN 1878-2000 33
2.2. ASUNTOS CIVÍS 1874-1990 57
2.3. ASUNTOS CRIMINAIS 1923-1989 127
2.4. ASUNTOS GOBERNATIVOS 1873-1990 43
2.5. ELECCIÓNS 1955-1996 12
2.6. COMUNIDADES DE MONTES 1931-1990 1


4. Área de condicións de acceso e utilización
4.1. Condicións de acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.
4.2. Condición de reprodución Reproducción libre a solicitude do interesado, coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade.
4.3. Lingua / escritura(s) dos documentos Castelán. Galego nalgúns documentos máis recentes.
4.4. Características físicas
e requisitos técnicos
En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación. Aprécianse notables perdas documentais.
4.5. Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación e inventario somero en papel, publicados e informatizados.


5. Área de documentación asociada
5.1. Existencia e localización dos documentos orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fora do arquivo do xulgado de paz.
5.2. Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións (eleccións, padróns de habitantes... )
5.3. Unidades de descrición relacionadas Pola realidade administrativa do eido local podería atoparse documentación moi directamente relacionada co xulgado de paz e as súas actividades en arquivos xudiciais de ameto superior ou doutras administracións do seu contorno xeográfico, especialmente no Arquivo Municipal da Cañiza, Arquivo da Deputación Provincial e no Arquivo Histórico Provincial.
5.4. Nota de publicacións *“Inventario dos arquivos dos xulgados de paz”
Col “Patrimonio documental da provincia de Pontevedra”, nº 58, Tomo I
D.L. PO-23-98 ISBN: 84-89690-29-4
*"Os arquivos dos Xulgados de Paz"
Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 12, pgs. 283-303.
* Páxina web da Deputación de Pontevedra “depontevedra.es”


6. Área de notas
6.1. Notas Polas características propias da Institución, o arquivo do xulgado de paz exerce as funcións de arquivo central administrativo, arquivo intermedio e arquivo histórico.


7. Área de control da descrición
7.1. Nota do arquiveiro Servizo Técnico do Patrimonio Documental (STPDOC)
7.2. Regras ou normas General International Standard Archival description, Second Edition, ISAD (G)
7.3. Data da descripción Xullo de 2004

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 16/02/2005 08:36
Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/