[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
LUNS, 26 DE FEBREIRO DE 2024
   Está en » depontevedra.es » ..... » Patrimonio Documental » Guía do Patrimonio Documental da Provincia de Pontevedra
Páxina Principal
Patrimonio Documental
Guía do Patrimonio
Documental da Provincia
de Pontevedra
Arquivo Deputación Provincial
Arquivo Histórico Provincial
Arquivos municipais
Arquivos das Entidades Locais Menores
Arquivo da Mancomunidade do Salnés
Arquivos dos Xulgados de Paz
Arquivos Capitular e Histórico Diocesano de Tui
Arquivo da Autoridade Portuaria
de Marín e Ría de Pontevedra
Coleccións documentais do Museo de Pontevedra
Fondo Cárcere Partido Xudicial de Tui
Coleccións documentais da Fundación Penzol
Arquivo do Instituto de Pontevedra
Sánchez Cantón
Arquivos das Irmandades e Cámaras Agrarias

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
GUÍA DO PATRIMONIO DOCUMENTAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Arquivo municipal de Pazos de Borbén


[Prema (click) para ampliar a imaxe]
Arquivo municipal de Pazos de Borbén

Descrición FONDO. Norma ISAD (G)1. Área de identificación
1.1. Código de referencia ES.GA.36037.AMPAZ.
1.2. Título Arquivo municipal de Pazos de Borbén
1.3. Datas 1821-2015
1.4. Nivel de descrición FONDO
1.5. Volume e soporte 2.002 unidades de instalación en soporte papel na súa totalidade


2. Área de contexto
2.1. Nome do produtor Concello de Pazos de Borbén
2.2. Historia institucional/
Recesión biográfica

O concello de Pazos de Borbén sitúase na zona central da provincia de Pontevedra, lindando cos concellos de Soutomaior, Fornelos de Montes, Mondariz, Ponteareas, Mos e Redondela.

Ocupa unha superficie de corenta e oito quilómetros cadrados cun total de vinte e nove entidades de poboación dispersas nas súas oito parroquias: Amoedo, Borbén, Cepeda, A Ermida, Moscoso, Nespereira, Pazos e Xunqueiras, nas que residen case tres mil cincocentos habitantes.

Esta área xeográfica formou parte da provincia de Tui ata a división constitucional e a reforma posterior que derivou na súa inclusión definitiva na provincia de Pontevedra. As súas parroquias dependían das xurisdiccións de Redondela, con señorío do arcebispo de Santiago, e da de Soutomaior, no caso da parroquia de Pazos, con señorío do duque de Soutomaior.

Xa no proceso de establecemento constitucional dos concellos, este territorio, integrado no Partido Xudicial de Redondela, constitúese como concello no ano 1836 coa mesma configuración espacial que hoxe aínda ten. O número de parroquias incrementarase coa creación de A Ermida segregada da de Santa María de Pazos.

2.3. Historia arquivística

Dispóñense estes fondos na propia casa do Concello, unha edificación á que se trasladaron as dependencias e servizos municipais no ano 2001, entre elas o arquivo municipal, antes disposto no baixo cuberta da antiga sede municipal.

Esta moderna edificación desenvólvese horizontalmente, con abundantes vans e unha distribución en baixo e planta. Na zona central rómpese a composición verticalmente cunha elevación do teito e unha ampla balconada.

Dentro da distribución do conxunto proxéctase o arquivo na planta baixa, a carón das oficinas e salón de sesións, nunha sala rectangular de cincuenta e oito metros cadrados, conectada con escaleira interior con outro espacio na planta superior, concibido inicialmente como zona de traballo e consulta que pode complementa-lo espacio de depósito en caso de futura necesidade.

Ademais anexo ó arquivo cóntase cun espacio para o almacenamento de publicacións, boletíns, impresos e outros materiais.

Conta o local con tódalas condicións necesarias de habitabilidade, ventilación, limpeza, control ambiental e iluminación, para a súa función conservadora e cos equipamentos requiridos para o tratamento e utilización dos fondos existentes, entre eles estantes metálicos, mesa de consulta e ficheiro metálico.

O primeiro proceso organizativo levouse a cabo no ano 1989, acometéndose dende entón sucesivas actuacións de reincorporación, informatización e adaptación ó novo cadro de clasificación usado na actualidade para estes procesos, incluíndo a mellora e traslado do local en dúas ocasións, nos anos 1992, 1994, 2001, 2005, 2008, 2010, 2011, 2013 e 2016.

Os traballos de organización e descrición documental, baixo a dirección técnica do STPDOC, leváronos a cabo:
María del Mar Abilleira Fernández
Bríxida Álvarez Prado
José Luis Castro Carpintero
Jacobo Domínguez Pedreira
María del Carmen Fariña Fernández
Manuela González Rey
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo
José Luis Pita Carballo
Iñaki Varela Pérez
Roberto Rodríguez Álvarez
Julio Rafael Pereira Bernárdez
María Lede Pérez
Alberto Aramburu García-Pintos
Alfonso Gómez Martín
Antón Ulla Cobián
Iria Chaves Moledo
Aída María Pérez Martínez
Diego Ares Tapia
Leticia García Otero
Lucas Ferreiros Ruíz

2.4. Forma de ingreso Por transferencia directa ó arquivo no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo.


3. Área de contido e estrutura
3.1. Alcance e contido A maior parte da documentación atópase ben conservada e sen notables carencias. No conxunto documental destaca principalmente as completas series do presuposto municipal dende o ano 1841, así como os libros de actas do Pleno dende ese mesmo ano. Os padróns de habitantes retrotráense, tamén con certa continuidade, ata o ano 1838 e son moitas as series con testemuños do século XIX, tal e como reflicte o cadro de clasificación.
3.2. Valoración, selección e eliminación A pesares da existencia de manuais e estudios de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban ós documentos e expedientes.
3.3. Novos ingresos Transferencias anuais incorporadas polo Servizo Técnico do Patrimonio Documental.
3.4. Organización
CADRO DE CLASIFICACIÓN

1. GOBERNO

1.1. CONCELLO / PLENO
1.2. ALCALDE
1.3. COMISIÓN DE GOBERNO/ COMISIÓN PERMANENTE
1.4. COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS

2. ADMINISTRACIÓN

2.1. SECRETARÍA
2.2. REXISTRO
2.3. PATRIMONIO
2.4. PERSOAL
2.4.1. ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL
2.4.2. DISCIPLINA E CONTROL
2.4.3. CLASES PASIVAS/ SS / MUTUALIDADES
2.4.4. SELECCIÓN DE PERSOAL
2.4.5. REPRESENTACIÓN DO PERSOAL
2.5. SERVIZOS XURÍDICOS
2.6. CONTRATACIÓN
2.7. ARQUIVO

3. SERVIZOS

3.1. OBRAS E URBANISMO
3.1.1. PLANIFICACIÓN
3.1.2. PLANS DE OBRAS E SERVIZOS
3.1.3. OBRAS MUNICIPAIS
3.1.4. OBRAS PARTICULARES
3.1.5. INDUSTRIAS
3.2. SERVIZOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAIS
3.3. ABASTECEMENTOS E CONSUMOS
3.3.1. ABASTOS E CONSUMOS
3.3.2. MATADOIRO
3.3.3. AUGA
3.3.4. OMIC
3.3.5. PÓSITO
3.4. TRANSPORTES
3.5. SEGURIDADE CIDADÁ
3.6. SANIDADE
3.7. BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL
3.8. EDUCACIÓN
3.9. CULTURA
3.10. DEPORTES
3.11. POBOACIÓN
3.12. QUINTAS E MILICIAS
3.13. ELECCIÓNS

4. FACENDA

4.1. INTERVENCIÓN
4.1.1. ASUNTOS XERAIS
4.1.2. PRESUPOSTOS ORDINARIOS
4.1.3. PRESUPOSTOS EXTRAORDINARIOS
4.1.4. PRESUPOSTOS DE INVESTIMENTOS
4.2. FINANCIACIÓN E TRIBUTACIÓN
4.2.1. IMPOSTOS
4.2.2. TAXAS
4.3. TESOURERÍA
4.3.1. CAIXA
4.3.2. RECADACIÓN
4.3.3. CONTAS BANCARIAS


4. Área de condicións de acceso e utilización
4.1. Condicións de acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.
4.2. Condición de reprodución Reproducción libre a solicitude do interesado, coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade.
4.3. Lingua / escritura(s) dos documentos Castelán. Galego nalgúns documentos máis recentes.
4.4. Características físicas
e requisitos técnicos
En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación. Aprécianse notables perdas documentais.
4.5. Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación en papel, publicados e informatizados


5. Área de documentación asociada
5.1. Existencia e localización dos documentos orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fora do arquivo municipal.
5.2. Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións (eleccións, padróns de habitantes e de impostos...).
5.3. Unidades de descrición relacionadas Pola realidade administrativa do eido local podería atoparse documentación moi directamente relacionada co concello e as súas actividades en arquivos doutras administracións do seu ameto xeográfico, especialmente no Arquivo da Deputación Provincial e no Arquivo Histórico Provincial.
5.4. Nota de publicacións *“Inventario arquivo do concello de Pazos de Borbén”
Col. “Patrimonio Documental da Provincia de Pontevedra”, nº 38
D.L. PO-618-01 ISBN: 84-8457-088-6
*"Os fondos documentais dos arquivos municipais: o caso da provincia de Pontevedra"/ Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 8-9, pgs 317-356
"Os arquivos municipais de Pontevedra: evolución e tratamento"/ Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 21, pgs 229-257
* Páxina web da Deputación de Pontevedra “depontevedra.es”


6. Área de notas
6.1. Notas Polas características propias da Institución, o Arquivo Municipal de Pazos de Borbén exerce as funcións de arquivo central administrativo, arquivo intermedio e arquivo histórico.


7. Área de control da descrición
7.1. Nota do arquiveiro Servizo Técnico do Patrimonio Documental (STPDOC)
7.2. Regras ou normas General International Standard Archival description, Second Edition, ISAD (G)
7.3. Data da descripción Setembro de 2016

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 07/09/2016 14:10
Copyright © 2002-2024, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/