[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
SÁBADO, 28 DE XANEIRO DE 2023
   Está en » depontevedra.es » ..... » Patrimonio Documental » Guía do Patrimonio Documental da Provincia de Pontevedra
Páxina Principal
Patrimonio Documental
Guía do Patrimonio
Documental da Provincia
de Pontevedra
Arquivo Deputación Provincial
Arquivo Histórico Provincial
Arquivos municipais
Arquivos das Entidades Locais Menores
Arquivo da Mancomunidade do Salnés
Arquivos dos Xulgados de Paz
Arquivos Capitular e Histórico Diocesano de Tui
Arquivo da Autoridade Portuaria
de Marín e Ría de Pontevedra
Coleccións documentais do Museo de Pontevedra
Fondo Cárcere Partido Xudicial de Tui
Coleccións documentais da Fundación Penzol
Arquivo do Instituto de Pontevedra
Sánchez Cantón
Arquivos das Irmandades e Cámaras Agrarias

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
GUÍA DO PATRIMONIO DOCUMENTAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Arquivo municipal de Barro


[Prema (click) para ampliar a imaxe]
Arquivo municipal de Barro

Descrición FONDO. Norma ISAD (G)1. Área de identificación
1.1. Código de referencia ES.GA.36002.AMBAR.
1.2. Título Arquivo municipal de Barro
1.3. Datas 1839-2016
1.4. Nivel de descrición FONDO
1.5. Volume e soporte 2.323 unidades de instalación en soporte papel na súa totalidade


2. Área de contexto
2.1. Nome do produtor Concello de Barro
2.2. Historia institucional/
Recesión biográfica

O concello de Barro sitúase ó noroeste da provincia de Pontevedra e linda cos concellos de Pontevedra, Moraña, Portas e Meis.

Ocupa unha superficie superior ós trinta e oito quilómetros cadrados cun total de cincuenta e tres entidades de poboación dispersas nas súas seis parroquias: Agudelo, Barro, Curro, Perdecanai, Portela e Valiñas, nas que residen algo máis de tres mil cincocentos habitantes.

Esta área xeográfica formou parte da provincia de Santiago ata a división constitucional e a reforma posterior, que derivou na súa inclusión definitiva na provincia de Pontevedra. As súas parroquias dependían da xurisdicción de Peñaflor, na que o señorío pertencía ó conde de Graxal.

No proceso de establecemento constitucional dos concellos este territorio, integrado no partido xudicial de Caldas de Reis, correspondía ó concello de Trasumia; será no ano 1836, dentro da planificación definida para o antedito partido xudicial, cando se establece o concello de Barro coas mesmas parroquias e disposición territorial que mantén hoxe.

2.3. Historia arquivística

Destaca nesta nova casa do concello, construída en pedra e dessarrolla en varias alturas, a voluminosidade da edificación culminada cunha esrutura almenada.

O local do arquivo municipal situábase no soto do edificio, habilitado para o efecto, con acceso directo dende a planta baixa, dedicada ás oficinas municipais.

É unha ampla sala cuadrangular con algo máis de oitenta e cinco metros cadrados; nela instaláronse inicialmente preto de cento dez metros lineais de estantes de madeira, suficientes para os fondos existentes.

Conta ademais o local con mesa de consulta e traballo.

Conta ademais o local con mesa de consulta e traballo, ficheiro metálico para os instrumentos de descrición, renovada instalación eléctrica e un aparato deshumidificador para regular a humidade ambiental.

O primeiro proceso organizativo levouse a cabo no ano 1992, acometéndose dende entón actuacións de reincorporación, informatización e adaptación ó novo cadro de clasificación nos anos 1999, 2002, 2005, 2007, 2008,2010, 2013, 2014 e 2016.

Os traballos de organización e descrición documental baixo a dirección técnica do STPDOC, leváronos a cabo:
Isabel Balchada Bermúdez
José Luis Castro Carpintero
María Jesús Cuesta de Pedro
Vicente García Romero
Lara María Moldes González
Manuela González Rey
Mónica Núñez Carro
Cristina Peleteiro Gallego
Rosa Pérez Diz
María Puig Pérez-Quevedo
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo
María Torres Hermida
Carmen Touzón Fernández
Ángela Garra Oubiña
Ángela Garra Oubiña
María Lede Pérez
Aída María Pérez Martínez
Alberto Aramburu García Pintos
Javier López Sáez
Pablo Pastoriza Rozas
Fátima Baña Hernanz
Rocío Carballo López
Yago Vidal Riveiro
Ángela López Prieto

2.4. Forma de ingreso Por transferencia directa ó arquivo no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo


3. Área de contido e estrutura
3.1. Alcance e contido

A maior parte dos fondos documentais datan do século XX con notorias perdas documentais, especialmente significativas no referido ós libros de actas do Pleno onde non se conservan testemuños dende 1840 ata 1866 e de 1885 a 1888; tampouco se conservaron os libros de actas correspondentes á Xunta Municipal de Asociados.

Aquela documentación referida ó control e xestión presupostaria e ós impostos da contribución territorial rústica e urbana é a máis abundante e a máis antiga, só complementada no que se refire ó século XIX con algúns documentos de educación, obras municipais ou patrimonio.

3.2. Valoración, selección e eliminación A pesares da existencia de manuais e estudios de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban ós documentos e expedientes.
3.3. Novos ingresos Transferencias anuais incorporadas polo Servizo Técnico do Patrimonio Documental.
3.4. Organización
CADRO DE CLASIFICACIÓN

1. GOBERNO

1.1. CONCELLO / PLENO
1.2. ALCALDE
1.3. COMISIÓN DE GOBERNO/ COMISIÓN PERMANENTE
1.4. COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS

2. ADMINISTRACIÓN

2.1. SECRETARÍA
2.2. REXISTRO
2.3. PATRIMONIO
2.4. PERSOAL
     2.4.1. ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL
     2.4.2. DISCIPLINA E CONTROL
     2.4.3. CLASES PASIVAS/ SS / MUTUALIDADES
     2.4.4. SELECCIÓN DE PERSOAL
     2.4.5. REPRESENTACIÓN DO PERSOAL
2.5. SERVIZOS XURÍDICOS
2.6. CONTRATACIÓN
2.7. ARQUIVO

3. SERVIZOS

3.1. OBRAS E URBANISMO
     3.1.1. PLANIFICACIÓN
     3.1.2. PLANS DE OBRAS E SERVIZOS
     3.1.3. OBRAS MUNICIPAIS
     3.1.4. OBRAS PARTICULARES
     3.1.5. INDUSTRIAS
3.2. SERVIZOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAIS
3.3. ABASTECEMENTOS E CONSUMOS
     3.3.1. ABASTOS E CONSUMOS
     3.3.2. MATADOIRO
     3.3.3. AUGA
     3.3.4. OMIC
     3.3.5. PÓSITO
3.4. TRANSPORTES
3.5. SEGURIDADE CIDADÁ
3.6. SANIDADE
3.7. BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL
3.8. EDUCACIÓN
3.9. CULTURA
3.10. DEPORTES
3.11. POBOACIÓN
3.12. QUINTAS E MILICIAS
3.13. ELECCIÓNS

4. FACENDA

4.1. INTERVENCIÓN
     4.1.1. ASUNTOS XERAIS
     4.1.2. PRESUPOSTOS ORDINARIOS
     4.1.3. PRESUPOSTOS EXTRAORDINARIOS
     4.1.4. PRESUPOSTOS DE INVESTIMENTOS
4.2. FINANCIACIÓN E TRIBUTACIÓN
     4.2.1. IMPOSTOS
     4.2.2. TAXAS
4.3. TESOURERÍA
     4.3.1. CAIXA
     4.3.2. RECADACIÓN
     4.3.3. CONTAS BANCARIAS


4. Área de condicións de acceso e utilización
4.1. Condicións de acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.
4.2. Condición de reprodución Reproducción libre a solicitude do interesado, coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade.
4.3. Lingua / escritura(s) dos documentos Castelán. Galego nalgúns documentos máis recentes.
4.4. Características físicas
e requisitos técnicos
En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación. Aprécianse notables perdas documentais.
4.5. Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación en papel, publicados e informatizados


5. Área de documentación asociada
5.1. Existencia e localización dos documentos orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fora do arquivo municipal.
5.2. Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións (eleccións, padróns de habitantes e de impostos...).
5.3. Unidades de descrición relacionadas Pola realidade administrativa do eido local podería atoparse documentación moi directamente relacionada co concello e as súas actividades en arquivos doutras administracións do seu ameto xeográfico, especialmente no Arquivo da Deputación Provincial e no Arquivo Histórico Provincial.
5.4. Nota de publicacións *“Inventario arquivo do concello de Barro”
Col. “Patrimonio documental da provincia de Pontevedra”, nº 24
D.L. PO-414-00 ISBN: 84-8457-032-0
*"Os fondos documentais dos arquivos municipais: o caso da provincia de Pontevedra"/ Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 8-9, pgs 317-356
"Os arquivos municipais de Pontevedra: evolución e tratamento"/ Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 21, pgs 229-257
* Páxina web da Deputación de Pontevedra “depontevedra.es”


6. Área de notas
6.1. Notas O arquivo do concello supón un sistema arquivístico simple, coa función de recoller, conservar e servir a documentación xerada no decurso da xestión administrativa nas oficinas do concello. Carece aínda dunha estructura propia e diferenciada que nos permita considerar a existencia dun arquivo na totalidade e amplitude do termo.


7. Área de control da descrición
7.1. Nota do arquiveiro Servizo Técnico do Patrimonio Documental (STPDOC)
7.2. Regras ou normas General International Standard Archival description, Second Edition, ISAD (G)
7.3. Data da descripción Setembro de 2016

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 06/09/2016 11:19
Copyright © 2002-2023, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/