[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
SÁBADO, 28 DE XANEIRO DE 2023
   Está en » depontevedra.es » ..... » Patrimonio Documental » Guía do Patrimonio Documental da Provincia de Pontevedra
Páxina Principal
Patrimonio Documental
Guía do Patrimonio
Documental da Provincia
de Pontevedra
Arquivo Deputación Provincial
Arquivo Histórico Provincial
Arquivos municipais
Arquivos das Entidades Locais Menores
Arquivo da Mancomunidade do Salnés
Arquivos dos Xulgados de Paz
Arquivos Capitular e Histórico Diocesano de Tui
Arquivo da Autoridade Portuaria
de Marín e Ría de Pontevedra
Coleccións documentais do Museo de Pontevedra
Fondo Cárcere Partido Xudicial de Tui
Coleccións documentais da Fundación Penzol
Arquivo do Instituto de Pontevedra
Sánchez Cantón
Arquivos das Irmandades e Cámaras Agrarias

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
GUÍA DO PATRIMONIO DOCUMENTAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Familia MalvarCarta de título de fundación da capela de Nª. Sª. da Concepción incluída na parroquia de Sta. Eulalia de Camos a favor de Domingo de Nandín.
Ano de 1663
 
[Prema (click) para ampliar a imaxe]


1. Área de identificación
1.1. Código de referencia ES.GA.36038.ADPO.8.
1.2. Título FAMILIA MALVAR
1.3. Datas 1512-1877
1.4. Nivel de descrición FONDO
1.5. Volume e soporte 15 unidades de instalación con 418 agrupacións documentais en soporte papel na súa totalidade.


2. Área de contexto
2.1. Nome do produtor Familia Malvar. Palacete de Salcedo (S.XVI-S.XIX)
2.2. Historia institucional/
Recesión biográfica
Documentación relacionada cos antepasados da familia Malvar, propietaria do palacete de Salcedo. Esta propiedade foi adquirida pola Deputación para instalar a Misión Biolóxica e, posteriormente cedeulla ó Consejo Superior de Investigaciones Científicas. O Arquivo da familia Malvar é a colección documental referida a esta destacada familia pontevedresa. Entre os seus antepasados máis ilustres destacan figuras como a do Arcebispo Sebastián Malvar e Pinto ou a do Conde Julián Malvar. A liñaxe desenvolveuse ao redor do Palacete de Salcedo nos arredores da cidade de Pontevedra. Formase o Arquivo no Pazo dá Carballeira do Gandarón, na parroquia pontevedresa de Salcedo, aínda que ten a súa orixe na política matrimonial seguida polo territorio galego entre os membros de distintas familias que acaban formando parte da liñaxe dos Malvar. A evolución histórica fará que todos estes fondos, procedentes do catro provincias galegas, terminen no propio arquivo familiar, despois da unión de dúas dos seus descendentes: o primeiro deles, o casamento entre o Sr. D. Julián Malvar e Pinto e a Sra. Dª. Josefa Taboada Texeda, que vén acompañada do fondo documental das Casas do Periscal, de Regodeigón, da Touza, de Noia, de Vilerma, de Baiona, das Eiroas e de Ramiráns. O segundo matrimonio, froito da unión entre o Sr. D. Jerónimo Malvar e Taboada e a Sra. Dª María del Carmen da Maza, incorpora ao patrimonio familiar a documentación das Casas de Barrantes, ou Porto e Toiriz. Ou arquivo da familia Malvar contén unha importante información socioeconómica, xa que ao ser un fondo familiar permite trazar unha completa paisaxe das condicións de vida da Galicia que vai desde o século XVI a principios do século XX, tendo especial consideración as destacadas figuras individuais que afloran nesta liñaxe: o Arcebispo Sebastián Malvar e Pinto, o Sr. D. Julián Malvar e Pinto, Conde de Malvar, así como outros descendentes que ocuparon importantes cargos no ámbito militar, relixioso e político
2.3. Historia arquivística Este fondo foi depositado no Arquivo no ano 1997 dende o palacete de Salcedo polas xestións feitas co director da Misión Biolóxica e este arquivo, no interese de todas as institucións implicadas en conservar e poñer ao alcance dos cidadáns e dos investigadores esta documentación, estudiada no seu día polo bibliógrafo e erudito Antonio Odriozola. A súa organización, baixo a dirección técnica de Miguel Pereira Figueroa, correspondeu aos técnicos do Arquivo César Manuel López Marras, María Eugenia Valenzuela Senn, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo e José Luis Castro Carpintero. Finalmente foi dixitalizada esta documentación dentro do porxecto eDepo. "Dixitalización de fontes documentais, gráficas, sonoras e audiovisuais da Deputación de Pontevedra e os concellos da provincia".
2.4. Forma de ingreso Transferencia extraordinaria


3. Área de contido e estrutura
3.1. Alcance e contido Contén basicamente documentación relacionada coa evolución familiar, co cobro de rendas e coas propiedades e casas da familia localizadas nas actuais catro provincias galegas. Estas son as casas de Vilerma e Eiroas na provincia de Ourense, a casa da Touza na de Pontevedra, a de Toiriz en Lugo e as de Periscal, Noia e Xallas na Coruña. Ten grande importancia histórica para estudiar as xenealoxías e a historia económica dos séculos XVI e XVII coa súa complicada rede de aproveitamento e xestión. Entre os membros da familia atópase Sebastián Malvar Pinto, bispo de Bos Aires en 1778 e arcebispo de Santiago no ano 1783. Das súas accións no Novo Mundo destaca o enfrontamento co virrei, un crioulo con tendencias progresistas, e a implicación no sofocamento da rebelión encabezada polo inca José Gabriel Tupacamaru, que lle valeu o nomeamento no arcebispado compostelán. Aquí fomentou construccións coma a vía entre Santiago e Ponte Sampaio e a fundación dun montepío para labradores e artesáns. Morreu en 1795 e foi soterrado na capela maior da catedral. Tamén se debe reseñar Joaquín Malvar, conde de Malvar, que participou en diversos feitos militares durante a guerra da Independencia e foi deputado e senador pola cidade da Coruña.
3.2. Valoración, selección e eliminación Non se practicou ningún expurgo. Conservación total polo carácter testimonial e informativo, e para o estudio histórico e xenealóxico de Galicia desde a Idade Moderna hasta o século XIX.
3.3. Novos ingresos Considérase un fondo pechado.
3.4. Organización Está organizado en base ás diferentes casas que o compoñen, desenvolvéndose nas seguintes series documentias:
- 1. Correspondencia (1743/1870)
- 2. Documentos da Casa de Vilerma (1542/1859)
- 3. Documentos da Casa de Toiriz (1549/1849)
- 4. Documentos da Casa das Eiroas (1512/1877)
- 5. Documentos da Casa de Periscal (1644/1790)
- 6. Documentos da Casa de Noia e Xallas (1609/1847)
- 7. Documentos da Casa da Touza (1573)
- 8. Documentos da Casa de San Cristovo de Regodeigón (1567/1816)
- 9. Documentos e contas xerais (1609/1870)


4. Área de condicións de acceso e utilización
4.1. Condicións de acceso O acceso é libre, coas restriccións impostas na lexislación estatal e autonómica, é dicir, os documentos que conteñen datos persoais ou que afecten á intimidade das persoas.
4.2. Condición de reprodución A reproducción está limitada polas condicións de conservación
4.3. Lingua / escritura(s) dos documentos Todo o conxunto documental aparece en castelán
4.4. Características físicas
e requisitos técnicos
Estado de conservación da documentación: Regular.
4.5. Instrumentos de descrición Base de datos en ATOM cun total de 418 rexistros.


5. Área de documentación asociada
5.1. Existencia e localización dos documentos orixinais
5.2. Existencia e localización de copias Documentación dixitalizada na súa totalidade con 20.485 imaxes.
5.3. Unidades de descrición relacionadas Ten relación cos fondos das familias Caamaño e Porto, depositados neste Arquivo. Documentación complementaria no Arquivo Histórico Diocesano de Santiago de Compostela
5.4. Nota de publicacións Non se coñecen.


6. Área de notas
6.1. Notas


7. Área de control da descrición
7.1. Nota do arquiveiro Descrición realizada polo persoal técnico do Arquivo da Deputación Provincial de Pontevedra e colaboradores, baixo a dirección do arquiveiro Miguel A. Pereira Figueroa.
7.2. Regras ou normas General International Standard Archival description, Second Edition, ISAD (G). Norma Galega de Descrición Arquivística (NOGADA).
7.3. Data da descripción Febreiro de 2018

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 16/02/2018 11:18
Copyright © 2002-2023, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/