[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MARTES, 27 DE OUTUBRO DE 2020
   Está en » depontevedra.es
Páxina Principal
Símbolos da Deputación: escudo e bandeira
Ordenanzas
Ordenanzas 2003
Ordenanzas 2004
Ordenanzas 2005
Ordenanzas 2006
Ordenanzas 2007
Ordenanzas 2008
Ordenanzas 2011
Patrimonio da Deputación
Historia
Organismos Autónomos
Partidos xudiciais
Teléfono de contacto

ORDENANZAS 2011 

Ordenanza Reguladora da Taxa por
Expedición de Documentos Administrativos

Anexo I

CONCEPTOS NOVA TARIFA

1º CERTIFICACIÓNS, COMPULSAS, BASTANTEOS E FOTOCOPIAS
A. Por cada certificación de documento(s)
A.1. Ata 5 anos anteriores, por cada certificado 3,80 €
A.2. Anteriores a 5 anos, por cada certificado 7,60 €
B. Por cada certificación de montes
B.1. Por cada partido xudicial 16,40 €
B.2. Por cada municipio 13,10 €
B.3. Por cada parroquia 11,30 €
B.4. Por cada comunidade ou propietario 7,60 €
C. Bastanteos
C.1. Bastanteos para asuntos externos a instancia de parte 15,10 €
D. Compulsas
D.1. Compulsas para asuntos externos a instancia de parte 1,55 €
E. Fotocopias
E.1. Por cada fotocopia 0,41 €


2º DATOS DA ENQUISA DE INFRAESTRUCTURA
Excepto as entidades locais da provincia de Pontevedra
1º. Por cada certificación e municipio 7,60 €
2º. Pola fotocopia de cada folla de cuadro compulsada
A. Concellos de menos de 5.000 habitantes 7,60 €
B. Concellos entre 5.001 e 10.000 habitantes 9,05 €
C. Concellos entre 10.001 e 20.000 habitantes 9,80 €
D. Concellos entre 20.001 e 50.000 habitantes 11,35 €
E.Concellos entre 50.001 e 100.000 habitantes 12,90 €
F. Concellos de máis de 100.001 habitantes 15,05 €

Estes servicios prestaranse cunha solicitude previa por escrito
3º. Para estudo e investigación
A. Cada certificación 7,60 €
B. Cada fotocopia 0,65 €Sobre estas tarifas aplicarase, no seu caso, o IVE correspondente.

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 09/07/2010 11:35
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/