[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
LUNS, 18 DE XANEIRO DE 2021
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Medio Natural » Webs temáticas » 25 anos Areeiro
Páxina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14
25 ANOS AREEIRO 

presentación - actividades - a Finca Areeiro - exposicións

Exposición Forestais. (Díptico)

As actividades desenvolvidas no ámbito forestal pola Estación Fitopatolóxica do Areeiro ó longo dos seus 25 anos de historia pódense resumir nos seguintes feitos:

Detección de novos patóxenos e pragas de importancia para as especies forestais, entre os que se atopan:

 • nos carballos, o crisomélido Altica quercetorum
 • no castiñeiro, o fungo Phythopthora pseudosyringae
 • nas frondosas en xeral, o defoliador Agriopis aurantiaria
 • no eucalipto, o defoliador Gonipterus scutellatus, o novo psílido Ctenarytaina spatulata ou as diferentes especies do fungo Mycosphaerella spp.

Posta a punto de métodos de control biolóxico de diferentes patóxenos e pragas:

 • fronte a Gonipterus scutellatus por medio do parasitoide Anaphes nitens, o que constituíu o primeiro caso de loita biolóxica a gran escala a nivel forestal que se desenvolveu en España;
 • fronte a Phoracantha semipunctata no eucalipto mediante o parasitoide Avetianella longoi;
 • fronte ó cancro do castiñeiro, Cryphonectria parasitica, con cepas hipovirulentas do fungo;
 • fronte o psílido do eucalipto Ctenarytaina eucalypti co parasitoide Psyllaephagus pilosus
 • fronte a pragas de insectos con larvas no solo, con nematodos entomopatóxenos;
 • fronte a diversas patoloxías do solo mediante as micorrizas.

Estudos sobre patóxenos de corentena e os seus vectores, que ameazan ás especies forestais non só en Galicia senón tamén no conxunto da Unión Europea, por exemplo:

 • o cancro resinoso dos piñeiros, Fusarium circinatum e os seus vectores potenciais, as especies de escolítidos dos piñeiros;
 • o nematodo da madeira do piñeiro, Bursaphelenchus xylophilus e o seu transmisor, Monochamus galloprovincialis

Estudos sobre a mellora da sanidade das especies forestais dende a súa fase de viveiro

Os feitos recollidos, xunto a outros que non se reflicten, foron ou son obxecto de diferentes convenios e proxectos de investigación dos que se citan algúns deles.

 • Determinación das especies que xeran pragas e enfermidades forestais e a realización de análises para probas de laboratorio a fin de verifica-la virulencia das cepas de cancro de castaño captada en Galicia. Convenio de colaboración entre a Consellería do medio rural da Xunta de Galicia e a Excma. Deputación Provincial de Pontevedra. 2006/2007
 • Detección, identificación y biología de las especies del género Mycosphaerella sobre Eucalyptus globulus en Galicia. PGIDIT05RFO60301PR. 2005-2007
 • Cría masiva de artrópodos beneficiosos y manejo de micorrizas arbusculares como técnicas de control complementarias a la lucha química en la protección vegetal. INTERREG III CB/SP1.E45. 2003/2004
 • Posta a punto de cría masiva de nematodos entomopatóxenos para o control de pragas. PGIDIT03RAG08E. 2003/2005
 • Estudio de la biología y distribución de Monochamus galloprovincialis (Olivier) y de otros potenciales vectores del nematodo de la madera de pino Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer)nicle. Convenio de colaboración entre Ministerio de M. Ambiente y la Universidad de Valladolid y Diputación Provincial de Pontevedra. 2002-2004
 • Detección, identificación y patogenicidad de especies de Armillaria causantes de podredumbre blanca radicular en coníferas de Galicia. PGIDIT02RFO60301PR. 2002/2005

Ademais nestes anos a actividade investigadora reúnese en varias publicacións das que son exemplo as seguintes:

 • 1999. Tratamientos fitosanitarios de las masas forestales. Plagas y enfermedades. Sylvanus. 1999. Invasión de vermes na castaña producida pola Cydia fagiglandana e Laspeyresia splendana. Xunta de Galicia.
 • 1999. Invasión de vermes na castaña producida por Curculio elephas. Xunta de Galicia.
 • 2000. Manual de silvicultura del castaño en Galicia. Universidade de Santiago de Compostela
 • 2000. Plagas y enfermedades del Castaño en Galicia. Xunta de Galicia. Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria.
 • 2000. Utilización de Anaphes nitens na loita biolóxica contra o defoliador do eucalipto Gonipterus scutellatus. Xunta de Galicia.
 • 2001. Medidas culturales preventivas para el control sanitario en árboles y arbustos: poda, cirugía arbórea e injerto. Xunta de Galicia, Consellería de Agricultura, Ganadería e Política Agroalimentaria.
 • 2002. Plagas de insectos en las masas forestales españolas. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid
 • 2003. Problemas fitosanitarios de los robles y castaños en Galicia. Diputación Provincial de Pontevedra.
 • 2004. Ctenarytaina spatulata Maskell. Fichas de diagnóstico en Laboratorio de Orgánicos Nocivos de los Vegetales MAPA – Madrid

Páxina Seguinte Páxina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 06/11/2007 14:29
Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/